Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 214.923,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 173.325,00 ΦΠΑ : 41.598,00)

 

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 71368
ΑΔΑΜ 19PROC004549172

Print Friendly, PDF & Email