Στις 21 – 2 -2012  ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 πμ, η 2η  / 2012  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ.
pdf Δείτε την Πρόσκληση

Print Friendly, PDF & Email