Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 10/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-11-15
Αριθμός πρακτικού: 6/2018

Συνημμένο αρχείο: apofasi_10_2018_pentalofos.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Πενταλόφου