Ημερομηνία Δειγματοληψίας:  11/03/2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ (ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ  (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΑΦΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΕΛΙΝ / ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΞΕΡΗ ΒΡΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΗΤΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΗΤΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19/ ΛΗΤΗ/ ΣΚΟΥΤ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ)

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΛΟ ΔΡΥΜΟΥ)