Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Η.Κ.Ε.Ω.- Πληροφοριακά Στοιχεία

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΚΕΩ
         
ΑΙΡΕΤΟΙ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΞΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πλειοψηφία ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
  ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Μειοψηφία ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΟΤΕΣ πλειοψηφία ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΛΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΙΝΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΟΞΑΚΗΣ   ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μειοψηφία     ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εργαζομένων ΜΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΚΠΡΟΣ.ΦΟΡΕΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
    (Μέλος του Αθλ.Σωμ. Μακεδονικού Λητής)    
         
         
         
         
         
  1. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.),συνεστήθη με ΦΕΚ 1273/Β/16-6-2011 με την συγχώνευση ,στα πλαίσια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην  Δ. Ωραιοκάστρου(ΔΗΚΕΩ), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δ.Μυγδονίας (ΔΗΚΕΔΜ),της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δ.Καλλιθέας(ΔΗΚΕΚ) και του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού(ΔΑΟΚ)του πρώην Δ.Καλλιθέας .Είναι Ν.Π.Ι.Δ.
  2. Έδρα της επιχείρησης είναι ο Πεντάλοφος στο Δ. Ωραιοκάστρου
  3. Κατηγορία της επιχείρησης: Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν.3463/2006
  4. Σκοπός της επιχείρησης: α)Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση. β)Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης. γ) Η εφαρμογή πολιτικών  ή η συμμετοχή σε προγράμματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας. δ) Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ, οίκον ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω λειτουργίας Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι. ε) Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών στ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ζ) Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων η) Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς αθλητισμού και πληροφόρησης θ) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ι) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για συμμετοχή σε αυτά. Κ) Μέτρα ανάπλασης και περιβαντολλογικής προστασίας
  5. Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης  ορίζεται σε 30 χρόνια από την σύστασή της. Μπορεί να παραταθεί για περισσότερο, πρίν την λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
  6. Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ωραιοκάστρου.
  7. Πόροι της επιχείρησης είναι: α)Η χρηματοδότηση από τον Δ. Ωραιοκάστρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006. β)Πόροι  από τη συμμετοχή της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και άλλων εθνικών φορέων. γ) Οι αποζημιώσεις από τους αποδέκτες των σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερομένων υπηρεσιών.

 

 

 
 
open mall 
KK 
interreg logo
astoPanoMou
   koynoypia ggpp
espa
baner d
eso-logo-final
logo -teliko-gram new1
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner