Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εδώ.

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (1) εδώ.

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (2) εδώ.