Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Δείτε την ΑΦΙΣΑ του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη εδώ.