ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη βεβαίωση με τα στοιχεία σας από τον υπολογιστή σας, και να την αποστείλετε με e-mail στο papadimitriou@oraiokastro.gr

Θα σας επιστραφεί υπογεγραμμένη και προς χρήση στο e-mail σας.
Βεβαίωση σε μορφή (docx) εδώ.

Βεβαίωση σε μορφή ( pdf ) εδώ.