Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια του έργου εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του ΟΤΕ και συγκεκριμένα του FTTΗ Α/Κ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών εντός των χώρων αρμοδιότητας Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την αρ.πρ.22986/8-1-2019 Απόφαση Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης (ΑΔΑ: 6ΧΘΩΩΗΖ-Ν74) και την με αρ.πρ. 18385,21152,22986/16-01-2019 Απόφαση Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης (ΑΔΑ: Ω5ΕΥΩΗΖ-5ΚΩ), με χρονοδιάγραμμα δέκα μήνες από την έναρξη.

Ενημερωτικά και σύμφωνα με την 300/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση στην ΟΤΕ Α.Ε. δικαιώματος διέλευσης, για την εγκατάσταση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητας του και την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τη παρούσα και το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012, για το έργο FTTΗ Α/Κ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ενημερωτικό Αρχείο 1 εδώ

Ενημερωτικό Αρχείο 2 εδώ

 
 
open mall 
KK 
interreg logo
astoPanoMou
   koynoypia ggpp
espa
baner d
eso-logo-final
logo -teliko-gram new1
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner