Διάρθρωση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

 

Καρύδης Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος  


Μέλη:

1. Λοκοβίτης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος

2. Πολυχρονίδης Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος

3. Κανταρτζής Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος

4. Πανδίρη Ίριδα, κοινωνική λειτουργός, εκπρόσωπος του ξενώνα «ΑΡΣΙΣ»
και αναπληρωτής ο κ Πολύμερος Γεώργιος

5. Ο εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου «ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ», και αναπληρωτής ο
αναπληρωτής του

6. π. Ματθαιόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος της ενορίας «Κοιμήσεως της
Θεοτόκου» Ωραιοκάστρου

7. Βαρντερεσιάν Αλμάρα (Varderesyan Almara), μετανάστρια

8. Τζανάκι Σπίρο (Janaqi Spiro ), μετανάστης