ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Mέλη:

1) Πολυχρονίδης Αναστάσιος του Παύλου (Αντιπρόεδρος)
2) Αντωνιάδου Ειρήνη του Δημητρίου
3) Βαμβάκη – Λιμπατέ Χριστίνα του Βασιλείου
4) Καρύδης Αθανάσιος του Θρασύβουλου
5) Παπαδόπουλος Νικόλαος του Δευκαλίωνα
6) Πορφυριάδης Παντελής του Παύλου
7) Κανταρτζής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
8) Θεμελής Άγγελος του Θεοδώρου